Informatikai támogató infrastruktúra megoldás jogi és egyéb szabályrendszerek leírására
(GOP-1.1.1-11-2012-0216 projekt)


A törvények, rendeletek egymásra gyakorolt hatása mára olyan összetett rendszert alkot, hogy a jogalkotó számára nehezen átlátható a jogszabály módosítások hatása. A jelenlegi jogszabályrendszer jelenleg sokszor nem egyértelmű, ezért gyakran jogszabály értelmezési segítséget kell kérni a jogszabály „tulajdonosától", mely esetekben nem garantálható a jogszabályok konzisztens értelmezése.
A Profitexpert Kft és a Breona Kft alkotta konzorcium egy olyan támogató rendszert alakított ki „Központi Szabálybázis Felhő", melynek célja volt egy központi, interneten keresztül elérhető (felhőszolgáltatáson alapuló) informatikai környezet kialakítása, amely képes a rendelkezésre álló információk alapján olyan üzleti szabályzatokon, vagy jogszabályi környezeten alapuló döntések meghozatalának támogatására, amely a formális logika segítségével leírható.

A döntéstámogató rendszerek feladata, hogy informatikai környezetbe helyezzék és alkalmazzák azt a speciális tudást, amelyekkel a szakértők rendelkeznek. A döntéstámogató rendszereken belül a szabálybázis rendszerek esetében üzleti szabályok feltételrendszerét írjuk le oly módon, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a döntéshozatalt támogatni lehessen.

Sajtóközlemény
 
Pályázati adatszolgáltatás